Žanna Jaunbrāle /Prudņikova/ – praktizējoša psiholoģe

Sniedzu konsultācijas cilvēkiem, kuri izjūt psiholoģiskas grūtības ikdienas dzīvē. Tās var būt ar pašrealizācijas meklējumiem saistītas problēmas (neapmierinātība ar darbu, konflikti ar kolēģiem un vadību); pašpārliecinātības un pašcieņas trūkums, zems pašvērtējums; grūtības atteikt cilvēkiem, brīvi izteikt savu viedokli; grūtības lēmumu pieņemšanā; savu jūtu apspiešana, depresīvi un citi emocionāli stāvokļi; atkarības (ne visa veida,- rūpīgi izvērtēju savas iespējas katrā konkrētajā situācijā); vientulība, grūtības personiskajā dzīvē, konflikti ģimenē, grūtības tuvu attiecību veidošanā; nopietnu zaudējumu piedzīvošana (šķiršanās, nāve); kā arī strādāju ar cilvēkiem, kuri vēlas sevi labāk iepazīt un izprast.

Strādāju pie šādu bērnu problēmu psiholoģiskiem aspektiem: enkoprēze, enurēze; valodas raustīšana, tiki; histēriskās neirozes; depresīvi un citi emocionāli stāvokļi (traumu, zaudējumu, nelaimes pārdzīvošana); dažādi psihosomātiskie traucējumi u.c. grūtības. Konsultācijas laikā pielietoju smilšu, spēļu, pasaku, mākslas, konsultēšanas u.c. terapijas metodes. Darba procesā aktīvi iesaistu bērnu vecākus, kas palīdz pieaugušajam apzināties problēmu rašanās cēloņus un sākt meklēt to risinājumus.

nr. psihologu reģistrā – 7001193

Izglītība: 

LU – maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā (2013.);
HEPI/ Lietuva – eksistenciālās psihoterapijas psihoterapeita kvalifikācijas bāzes līmeņa programmas sertifikāts (2006.);
SPPA – bakalaura grāds psiholoģijā (2007.);
LU – bakalaura grāds vadības zinātnē (2001.).